• Công ty Dịch vụ và Tư vấn TFD Group
  • (+84) 028 66529 668
  • tfgroup.info@gmail.com

Bị cắt giảm nhân sự cuối năm: Người lao động có được bồi thường?

21/12/2022 Tác giả: (Sưu tầm)

Để giải quyết khó khăn tài chính, nhiều doanh nghiệp đã tính đến việc cắt giảm nhân sự. Vậy người lao động có được bồi thường khi cắt giảm nhân sự không?


1. Doanh nghiệp có buộc phải bồi thường khi cắt giảm nhân sự?

Có rất nhiều lý do khác nhau đưa doanh nghiệp đến quyết định cắt giảm nhân sự, từ đó chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ có trách nhiệm bồi thường cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Do đó, nếucắt giảm nhân sự không đúng quy định, người sử dụng lao động sẽ phải bồi thường cho người lao động.