• Công ty Dịch vụ và Tư vấn TFD Group
 • (+84) 028 66529 668
 • tfgroup.info@gmail.com

Dịch vụ kê khai thuế Giá trị gia tăng

01/01/2020 Dịch vụ

Dịch vụ kê khai thuế Giá trị gia tăng

Bảng giá dịch vụ

 
Số lượng hóa đơn/tháng Giá (VND)
Không phát sinh 300.000
Từ 01 → 10 hóa đơn 500.000
Từ 11 → 20 hóa đơn 600.000
Từ 21 → 30 hóa đơn 700.000
Từ 31 → 40 hóa đơn 800.000
Từ 41 → 50 hóa đơn 900.000
Trên 50 hóa đơn Thỏa thuận

Lưu ý:

- Phí dịch vụ được thanh toán vào cuối mỗi tháng

- Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%

Phạm vi công việc

 
 • 01

  Tư vấn thuế cơ bản

  - Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử

  - Hướng dẫn tra cứu

  + Hóa đơn bỏ trốn

  + Thông tin người nộp thuế

  - Tư vấn thuế trong phạm vi công việc thực hiện

 • 02

  Báo cáo

  - Kê khai và nộp báo cáo thuế GTGT tháng/quý qua mạng

  - Kê khai và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

  - Lập và nộp báo cáo thuế điều chỉnh (nếu có)

 • 03

  Nộp và đối chiếu thuế

  - Nộp tiền thuế

  - Thông báo số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh

  + Nộp hoặc hỗ trợ nộp các khoản thuế qua mạng

  - Đối chiếu thuế

 • 04

  Hỗ trợ khác

  - Giao nhận chứng từ trong thành phố

  - Mua chứng thư số (Token)

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn

Bình luận