• Công ty Dịch vụ và Tư vấn TFD Group
  • (+84) 028 66529 668
  • tfgroup.info@gmail.com

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

01/01/2021 Dịch vụ

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Bảng giá dịch vụ

 
Dịch vụ Thời gian làm việc Phí dịch vụ
Thay đổi nội dung ĐKKD
1. Tên công ty 4-6 ngày làm việc 1.500.000đ
2. Địa chỉ trụ sở chính
3. Ngành nghề kinh doanh
4. Người đại diện theo pháp luật
Thay đổi cơ cấu góp vốn
1. Thay thành viên công ty TNHH 4-6 ngày làm việc 1.500.000đ
2.Tăng, giảm vốn điều lệ công ty
3. Chuyển đổi:
- DNTN => Công ty TNHH
- Công ty TNHH 1 TV => Công ty TNHH 2 TV
- Công ty TNHH 2 TV => Công ty TNHH 1 TV
- Công ty TNHH => Công ty Cổ phần
- Công ty Cổ phẩn => Công ty TNHH 1 TV
Dịch vụ pháp lý khác
1. Xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do bị mất, rách, cháy, 4-6 ngày làm việc 1.500.000đ
2. Thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện 4-6 ngày làm việc 1.500.000đ
3. Tạm ngưng hoạt động/ Hoạt động lại trước thời hạn 4-6 ngày làm việc 1.500.000đ
4. Giải thể chi nhánh cùng tỉnh thành (Phụ thuộc, không phát sinh hóa đơn) 2-3 tháng 3.000.000đ
5. Giải thể công ty (Chưa phát sinh hóa đơn) 2-3 tháng 5.000.000đ
6. Xin mở lại mã số thuế bị đóng 2-3 tháng 10.000.000đ
Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn

Bình luận