• Công ty Dịch vụ và Tư vấn TFD Group
  • (+84) 028 66529 668
  • tfgroup.info@gmail.com

Doanh nghiệp cắt giảm nhân sự cuối năm có thể gặp rủi ro gì?

22/12/2022 Tác giả: (Sưu tầm)

Những khó khăn về tài chính đã buộc nhiều doanh nghiệp cắt giảm nhân sự dịp cuối năm. Trong quá trình cắt giảm nhân sự, nếu không cẩn thận, doanh nghiệp rất dễ gặp phải các rủi ro sau đây.


1. Dễ vướng vào kiện tụng nếu cắt giảm nhân sự không thỏa đáng

Cắt giảm nhân sự là việc doanh nghiệp đồng loạt chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn với nhiều người lao động cùng lúc.

Doanh nghiệp thường lấy lý do một trong các lý do sau đây để chấm dứt hợp đồng lao  động: