• Công ty Dịch vụ và Tư vấn TFD Group
  • (+84) 028 66529 668
  • tfgroup.info@gmail.com

Người lao động nào được miễn đóng đoàn phí công đoàn?

15/12/2022 Tác giả: (Sưu tầm)

Đoàn phí công đoàn là một trong những khoản tiền được doanh nghiệp trừ trực tiếp vào lương của người lao động. Tuy nhiên không phải người lao động nào cũng bị trừ khoản tiền này bởi họ thuộc trường hợp được miễn đóng đoàn phí công đoàn.


1. Có bắt buộc tham gia tổ chức công đoàn không?

Theo khoản 3 Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2019, công đoàn cở sở tại doanh nghiệp được xem là một trong những tổ chức đại diện người lao động tại cơ cơ sở, được thành lập nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tại điểm c khoản 1 Điều 5 Bộ luật lao động cũng nói rõ, người lao động có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động.