• Công ty Dịch vụ và Tư vấn TFD Group
  • (+84) 028 66529 668
  • tfgroup.info@gmail.com

Nhân viên làm việc kém hiệu quả, doanh nghiệp được phép xử lý thế nào?

20/12/2022 Tác giả: (Sưu tầm)

Để cải thiện hiệu suất làm việc chung, doanh nghiệp cần làm gì đối với người lao động có năng suất yếu kém? Sau đây là các cách xử lý nhân viên làm việc kém hiệu quả mà doanh nghiệp có thể áp dụng.


Cách 1. Xử lý kỷ luật lao động

Theo khoản 2 Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

Theo đó, người lao động có trách nhiệm hoàn thành công việc do người sử dụng lao động phân công. Trường hợp không hoàn thành công việc do lỗi chủ quan từ phía người lao động gây ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc chung, người sử dụng lao động có thể tiến hành xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đó.