• Công ty Dịch vụ và Tư vấn TFD Group
  • (+84) 028 66529 668
  • tfgroup.info@gmail.com

Chính sách mới về BHYT có hiệu lực tháng 01/2023

26/12/2022 Tác giả: (Sưu tầm)

Bước sang tháng 01/2023, nhiều quy định mới trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được đưa vào thực hiện. Sau đây là loạt chính sách BHYT có hiệu lực tháng 01/2023.


1. Có thể đăng ký mua thẻ BHYT tại nhà

Theo Quyết định số3510/QĐ-BHXH năm 2022(có hiệu lực từ ngày 01/01/2023) của BHXH Việt Nam, trường hợp chỉ đăng ký tham gia BHYT bao gồm cả đăng ký tham gia lần đầu, đóng tiếp BHYT, thay đổi đối tượng từ nhóm khác sang nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc tham gia theo hộ gia đình thì có thể thực hiện thủ tục đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Như vậy, từ ngày 01/01/2023, người dân có thể ngồi tại nhà đăng ký mua thẻ và đóng tiền BHYT thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH).