• Công ty Dịch vụ và Tư vấn TFD Group
  • (+84) 028 66529 668
  • tfgroup.info@gmail.com

Đi khám quên thẻ BHYT giấy, thay bằng gì để hưởng trọn quyền lợi?

19/12/2022 Tác giả: (Sưu tầm)

“Dùng gì thay thế thẻ BHYT giấy nếu quên mang theo?” Đây là thắc mắc của không ít người dân khi đi khám, chữa bệnh. Hiện nay, nhờ ứng dụng công nghệ, người bệnh có thể sử các ứng dụng, giấy tờ sau đây để thay cho thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giấy.


1. Sử dụng ứng dụng VssID

Ngày 31/5/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số1493/BHXH-CSYT, trong đó hướng dẫn về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụngVssIDđể đi khám, chữa bệnh.

Theo Công văn 1493, kể từ ngày 01/6/2021, người bệnh tham gia BHYT trên toàn quốc khi đi khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ giấy.