• Công ty Dịch vụ và Tư vấn TFD Group
  • (+84) 028 66529 668
  • tfgroup.info@gmail.com

Suy giảm khả năng lao động có được lãnh BHXH 1 lần không?

22/12/2022 Tác giả: (Sưu tầm)

Một độc giả trung thành đã gửi đến TFD GROUP câu hỏi: “Suy giảm khả năng lao động có được rút BHXH 1 lần không?” Đây chắc hẳn cũng là thắc mắc của nhiều người lao động có sức khỏe yếu muốn rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần để lấy tiền chi tiêu.


1. Người suy giảm khả năng lao động có được rút BHXH 1 lần không?

TheoĐiều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT, người lao độngbị suy giảm lao cũng có cơ hội được rút BHXH 1 lần ngay sau khi nghỉ việcnếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này:

Các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần gồm:

2. Các bệnh, tật ngoài các bệnh quy định tại khoản 1 Điều này có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Như vậy, người bị suy giảm khả năng lao động phải có đủ các điều kiện sau:

- Bị suy giảm khả năng lao động hoặc khuyết tật với mức độ từ 81% trở lên.

- Không thể tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.